Utflyttning

Skicka först in en uppsägning av kontraktet och få en bekräftelse på den.

Du behöver också vara beredd att visa upp lägenheten du är på väg att lämna för eventuella nya hyresgäster.

Flyttanmälan

Gör sedan en flyttanmälan i god tid före flytten, så att du säkert får din post till din nya adress. Enklast gör du din flyttanmälan på Svensk adressändrings hemsida, www.adressandring.se och på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

Abonnemang

När flyttdatumet närmar sig är det även dags att flytta eventuella abonnemang och att avsluta ditt el abonnemang. Kom ihåg att teckna ett nytt el abonnemang på din nya adress. I de flesta fall kan du göra ändringarna i god tid, vänd dig till dina telefon- och elbolag för information.

Nycklar

Du ska lämna in samtliga nycklar senast klockan 12.00 den första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Med samtliga nycklar menas även extra nycklar, nycklar till tvättstuga, tvättbokningskolv inkl. nycklar med mera. Om någon nyckel saknas kan du bli skyldig att betala för låsbyte. Har du monterat ett eget extralås på din lägenhetsdörr, så är du skyldig att återställa dörren när du flyttar, dvs täcka hålet på ett godtagbart sätt, t ex med en täckbricka.


Besiktning

Våra lägenheter besiktas alltid i samband med hyresgästbyten. Du kommer få information om besiktning efter bekräftelsen av uppsägningen men är även själv skyldig att säkerställa att besiktning kan ske. Besiktningen sker för att du, den dag du eventuellt flyttar, inte ska bli skyldig till något som någon annan har orsakat. Det är också viktigt att man inte kommer överens med avflyttande hyresgäst om övertag av nycklar, innan avflyttningsbesiktningen är utförd. Vid slutbesiktningen ska bostaden (och eventuella förråd och balkong) vara tömda och väl städade (se flyttstädning).