Derbo Förvaltning

Derbo äger och förvaltar fastigheter och ägs till 100% av Equmeniakyrkan, ett kyrkosamfund bildat av de tidigare samfunden Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.


Två fastigheter i Storstockholm, två i Västerås och en i Göteborg


Derbo äger fem fastigheter:

Derbo äger fem fastigheter; Hälsan 6 på Tegnérgatan 8 i Stockholm, Odlingen 14 på Frimurarvägen 7-9 på Lidingö, Jorund 13 i Västerås med adress Domkyrkoesplanaden 1,3 o 5, Sturegatan 22 och Smedjegatan 2, Ingrid 4 i Västerås med adress Norra Källgatan 29, samt Heden 16:2 med adress Parkgatan 4 i Göteborg.

Derbo ansvarar för förvaltningen av:

Derbo ansvarar för förvaltningen av f d Tallåskyrkan i Gustavsberg, f d Andreaskyrkan i Vaxholm samt Marstrands Kyrka för Equmeniakyrkans räkning.