Felanmälan

Hyresgästinformation till alla våra boende

  1. Vem gör vad i en lägenhet?
  2. Värme och ventilation
  3. Flytt och besiktning
  4. Tvättstugan
  5. Balkongen
  6. Köket
  7. Badrummet
  8. Skadedjur

Nya passerdosor till fastigheten och garaget
Alla passerdosor är personliga och ska hanteras med omsorg. Borttappade passerdosor eller önskemål om flera kostar 300 kr (inkl moms) styck att kvittera ut.

Tänk på att du har grannar som både har rätt till och behöver få möjlighet att ha lugn och ro under delar av dygnet.
Visa därför hänsyn och tänk på att dra ner ljudet på tv, musikanläggning samt ej göra annat som låter högt (till ex borra i väggar, såga med sågmaskin, ha högljudda diskussioner, dansa/springa omkring med skor på mm), köra tvättmaskin osv mellan 22.00 och 07.00 hela veckan. Skall du ha fest så meddela gärna dina grannar så de vet om det samt har möjligheten att komma upp och ringa på om det är för högljutt sent på kvällen/natten.

Trapphusen
Det är förbjudet att lämna personliga tillhörigheter i trapphuset. Visa hänsyn mot dina grannar och häng inga kläder på trappräcken eller ha skor utanför din dörr. Andra personlig tillhörighet i trapphus och entréer såsom barnvagnar, cyklar mm får heller inte ställas i trapphuset och entrén. Tänk på att trapphuset och entrén är en utrymningsväg och skall hållas fria från personliga föremål.

Uthyrning av lägenheten i andra hand och inneboende
Det är förbjudet att hyra ut sin lägenhet under en kortare period utan att ha fått godkänt från sin fastighetsägare. Om det kommer till fastighetsägarens kännedom att du som hyresgäst inte själv använder och bor i din lägenhet har fastighetsägaren rätt att säga upp ditt hyreskontrakt och du kommer vara tvungen att flytta. Om det är så att du vet att du inte kommer behöva bo i din bostad under en period och önskar hyra ut den in andra hand – kontakta då fastighetschefen i din fastighet och ansök om godkännande för att hyra ut i andrahand under en viss period. Har du en väldigt liten lägenhet är det inte heller godkänt att ha inneboende i lägenheten då lägenheten är avsedd att vara för en person.

Soprummet
Se till att lämna soprummet som du själv vill se det när du kommer. Håll ordning och ta själv reda på dina egna sopor och sortera dem rätt så vi kan behålla denna möjlighet till sortering av olika fraktioner i fastigheten