Felanmälan

Fastigheten Hälsan 6, Tegnérgatan 8 i Stockholm,som tidigare var huvudkontor för Svenska Missionskyrkans centrala administration, har byggts om till ett modernt kontorshus med fina kontorslokalertill ett flertal kontorshyresgäster.

Fastigheten Odlingen 14, Frimurarevägen 7-9 på Lidingö har vi ett flertal fina moderna hyreslägenheter som genomgick stambyten och upprustning 2012-2014. Vi har även ett studentboende på fastigheten med ett 20-tal mindre lägenheter.

Fastigheten Jorund 13, med adress Domkyrkoesplanaden 1, 3 och 5, Sturegatan 22 och Smedjegatan 2 upptar ett helt kvarter med 103 bostadslägenheter, ett 30-tal kontor och butiker samt ca 150 garageplatser.

Fastigheten Heden 16:2 förvärvades under 2019 från St Jakobs församling som fortsatt bedriver sin verksamhet i fastigheten. En tidigare pastorsbostad kommer att byggas om till moderna kontorslokaler.

Fastigheten Ingrid 4 förvärvades under 2022.

Fler fastigheter utanför Stockholmsområdet

Derbo förvaltar f d Tallåskyrkan i Gustavsberg, f d Andreaskyrkan i Vaxholm och f d Missionskyrkan på Marstrand åt Equmeniakyrkan.