Derbo Förvaltning

Derbo äger och förvaltar fastigheter och ägs till 100% av Equmeniakyrkan, ett kyrkosamfund bildat av de tidigare samfunden Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.


Två fastigheter i Storstockholm, en i Västerås och en i Göteborg


Derbo äger fyra fastigheter:

Derbo äger fyra fastigheter; Hälsan 6 på Tegnérgatan 8 i Stockholm, Odlingen 14 på Frimurarvägen 7-9 på Lidingö, Jorund 13 i Västerås med adress Domkyrkoesplanaden 1,3 o 5, Sturegatan 22 och Smedjegatan 2 samt Heden 16:2 med adress Parkgatan 4 i Göteborg.

Derbo ansvarar för förvaltningen av:

Derbo ansvarar för förvaltningen av f d Tallåskyrkan i Gustavsberg samt Marstrands Kyrka för Equmeniakyrkans räkning. Derbo förvaltar även en fastighet åt Svenska Missionskyrkan i Figeholm, Oskarshamn.