Om oss

Equmeniakyrkan har ett förvaltningsavtal med Derbo som har i uppdrag att äga och förvalta kyrkans fastigheter på lång sikt. Bolaget ska arbeta efter marknadsmässiga principer och skapa en avkastning som kommer kyrkans verksamhet till del. Tillgångarna ska bl a utgöra en garanti för den pensionsskuld som Equmeniakyrkan har.

Styrelsen utgörs av: