DERBO FÖRVALTNINGS HÅLLBARHETSPOLICY

Derbo Förvaltning vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och ge ett trovärdigt bidrag till en hållbar fastighetsbransch.

I de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ska vi därför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och tar samhällsansvar med ett stort fokus på människor, relationer och miljön.

Vi på Derbo Förvaltning arbetar med att reducera våra klimatutsläpp och minska vår energianvändning samt förebygga föroreningar inom vår verksamhet. Vi använder förnybar energi, gör medvetna val vid inköp av material, kemikalier och varor samt källsorterar och tar tillvara avfall och resurser på ett effektivt sätt med återbruk i fokus.

Bolaget lägger stor vikt vid social hållbarhet där vi både ser varje medarbetare som en viktig resurs vi önskar behålla, utveckla samt höja nivån på kompetensen hos. Vi strävar efter att motarbeta diskriminering och uppmuntrar mångfald på alla nivåer. Vi vill vara del av att långsiktigt utveckla ett samhälle som står upp för mänskliga rättigheter, människors lika värde där vi är inkluderande och sätter människans hälsa, säkerhet och välbefinnande i centrum.

Lagar och förordningar ska beaktas som minimikrav för Derbo Förvaltnings miljöarbete och vi ska samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Leverantörer och samarbetspartners skall följa de lagar och regler som gäller för att kunna möta Derbo Förvaltnings miljökrav.

Då kompetens och utveckling är viktiga delar av arbetet så ska vi öka vår miljökompetens genom vårt engagemang i miljöfrågor och aktivt påverka våra kunder och leverantörer.

Vi vill genom detta bidra vi till en hållbar utveckling i samhället och vi vill uppfattas som trovärdiga vad beträffar hållbarhetsarbete inom fastighetsbranschen. Hållbarhetspolicyn omfattar hela vår verksamhet och ska uppdateras regelbundet.