Derbo Förvaltning

Derbo äger och förvaltar fastigheter och andra finansiella tillgångar och ägs till 100% av Equmeniakyrkan, ett kyrkosamfund bildat av de tidigare samfunden Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.

Två fastigheter i Storstockholm, en i Västerås och en i Höganäs

Derbo äger fyra fastigheter; Hälsan 6 på Tegnérgatan 8 i Stockholm, Odlingen 14 på Frimurarvägen 7-9 på Lidingö, Jorund 13 i Västerås med adress Domkyrkoesplanaden 1,3 o 5, Sturegatan 22 och Smedjegatan 2 samt Lönnskog 1:36 i Höganäs, Örestrand.

Derbo ansvarar för förvaltningen av  Villa Överås i Göteborg, f d Tallåskyrkan i Gustavsberg samt Marstrands Kyrka för Equmeniakyrkans räkning. Derbo förvaltar även två fastigheter åt Svenska Missionskyrkan i Figeholm, Oskarshamn.