Om Derbo

Equmeniakyrkan har ett förvaltningsavtal med det helägda bolaget Derbo Förvaltning AB som har i uppdrag att förvalta finansiella tillgångar i form av värdepapper, bankmedel, aktier i intressebolag som Berling media samt fastigheter. Bolaget ska arbeta efter marknadsmässiga principer och skapa en avkastning som kommer kyrkans verksamhet till del. Tillgångarna ska bl a utgöra en garanti för den pensionsskuld som Equmeniakyrkan har.
Styrelsen utgörs av:

  • Claes Jonsson, ordförande
  • Christina Backman, vice ordförande
  • Nils Sköld
  • Per-Olof Westlin
  • Bo Ingemarson
  • Christer Eggefors, VD