Jorund 13 (Västerås)

Fastigheten är bebyggd med flera sammanbyggda huskroppar i ett helt kvarter centralt i Västerås. Bostadsdelen med 64 lägenheter mot Domkyrkoesplanaden byggdes 1945 och  övriga byggnader byggdes 1958. Den nyare delen innehåller kyrkolokal (Centrumkyrkan), restauranger, butiker och garage mm. Där finns också ett  punkthus  med 35 lägenheter. Omfattande renoveringar har gjorts under slutet av 1990-talet samt i början av 2000-talet.

Information om fastigheten

  • Fastighetsbeteckning: Jorund 13 (Västerås)
  • 99 bostadslägenheter
  • 1 kyrkolokal
  • 12 butiker
  • 2 restauranger
  • 4 kontor
  • 7 lagerlokaler

Adresser

  • Domkyrkoesplanaden 1A-B,3A-B, 5 A-B, Smedjegatan 2 och Sturegatan22 o 22A.

Mer information finns på en separat hemsida: www.jorund.se