Fastigheter

 

 

Hälsan 6, Tegnérgatan 8 i Stockholm, som tidigare var huvudkontor för Svenska Missionskyrkans centrala administration, har byggts om till ett modernt kontorshus och är nu helt uthyrt till ett flertal kontorshyresgäster.

 

Odlingen 14, Frimurarevägen 7-9 på Lidingö har vi nyligen avslutat en upprustning som omfattat bl a stambyten och stora standardhöjningar för samtliga bostadshyresgäster.

 

Fastigheten Jorund 13, med adress Domkyrkoesplanaden 1, 3 och 5, Sturegatan 22 och Smedjegatan 2 upptar ett helt kvarter med 99 bostadslägenheter, ett 30-tal kontor och butiker samt ca 150 garageplatser.

 

Lönnskog 1:36 i Höganäs förhyrs av Fimi AB som idag bedriver hotell- och campingverksamhet på fastigheten samt driver ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

 

Fler fastigheter utanför Stockholmsområdet

Derbo förvaltar Överås i Göteborg , f d Tallåskyrkan i Gustavsberg och f d Missionskyrkan på Marstrand åt Equmeniakyrkan.

 
Missionskyrkan äger två fastigheter utanför Stockholmsområdet som även dessa förvaltas av Derbo.